Spoorlijn naar Duinkerke verminkt maar niet verloren.

Trekhaak 73, de Westhoek en bij uitbreiding Vlaanderen, zijn verbolgen op de overheid en de NMBS die niets onverlet laten om de heractivering van de spoorlijn Adinkerke - Duinkerke, de enige grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Vlaanderen en Frankrijk te verhinderen. Eerst heeft Infrabel de toegangswissels vanuit de spoorwegbundel van De Panne naar de spoorlijn verwijderd, zogezegd om elders te hergebruiken. De belofte werd gemaakt om de onklaar gemaakte wissel daarna te vervangen door een moderner systeem. Nadien hebben ze nog een stuk spoor richting Frankrijk verwijderd onder het mom om er aan de grens een veilige overgang van te maken.Niettegenstaande het Schepencollege van De Panne een document bezit waarop staat dat voornoemde aanpassing zou gebeuren zoals in het Franse Bray-Dunes, waar de sporen na aanpassingswerken wl bleven liggen, werd hier zomaar 50 m spoor uitgebroken en is er van aanpassing niets in huis gekomen. Naar de pers toe blijft Infrabel altijd alles ontkennen. Leugen en bedrog zijn er schering en inslag om de ontsluiting van de Westhoek en de Westkust met treinverkeer van en naar Frankrijk zondermeer te verhinderen om niet te zeggen te saboteren. Alsof dit nog niet genoeg is, werd op Federaal niveau, tussen de verkeersministers van beide landen, de overeenkomsten van de internationale spoorlijn opgegeven, dit zonder de volksvertegenwoordigers hiervan op de hoogte te brengen. In een eengeworden Europa, wordt van politici verwacht, dat zij de kansen benutten om grensoverschrijdend, een goede synergie tussen trein- en het steeds maar drukker wordende autoverkeer nastreven in het belang van de burgers, rekening houdend met milieu en leefomgeving. Dat hier kansen gemist worden om vervuiling en uitstoot van gassen en fijn stof te verminderen, mag en kan niemand onberoerd laten. De bevolking van de Westkust en het noorden van Frankrijk hebben recht op zuivere lucht en op degelijk openbaar vervoer. De ingelegde bus van en naar Frankrijk, zal nooit kunnen voldoen aan de gestelde normen en eisen. We protesteren dan ook met klem tegen de uitleg van onze overheid, die zegt dat deze Franse bus voldoet om tussen Duinkerke en De Panne de reizigers te vervoeren! Trekhaak 73 is alert en blijft onverdroten verder ijveren om grensoverschrijdend sporen richting Frankrijk, opnieuw mogelijk te maken. Wat in 1865 al een internationale spoorlijn was, moet in eer en glorie hersteld ten bate van de bevolking uit de hele regio aan beide kanten van de Schreve Wie niet aan de kant wil blijven staan en zich geroepen voelt om mee met ons strijd te voeren, make zich kenbaar. Hij/zij kan dit doen door ons geldelijke te steunen of medewerker/lid te worden van Trekhaak 73.

Rekening Trekhaak 73
IBAN: BE83 8002 2203 6415
BIC: AXABBE22

Your country needs you, teken onze petitie.

 • Petitie lijn Adinkerke (De Panne)- Duinkerke
 • Petition ligne Dunkerque - Adinkerque (La Panne)

  Persartikel verschenen in De Standaard.

 • Le plat pays is het spoor bijster
  Nieuw: Nieuwsbrief Trekhaak 73

  Lees onze nieuwsbrieven met in het oog springend item's.
  Ook via facebook en twitter binnenkort te lezen, meer info volgt.


  1e nieuwsbrief

  2e nieuwsbrief

  3e nieuwsbrief